Ανακοίνωση 30/10/2014

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τα Ταμεία μας μέρα με τη μέρα θωρακίζονται θεσμικά.  Το Σωματείο των εργαζόμενων-απασχολουμένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του Φαρμάκου είναι ένα επιπλέον βήμα στήριξης και θωράκισης του θεσμικού τους χαρακτήρα.  Όλοι οι εργαζόμενοι και στα δύο Ταμεία θα δίνουμε καθημερινά τον καλλίτερο εαυτό μας για την πραγματοποίηση και ευόδωση των σκοπών των εργαζομένων και των στόχων των Ταμείων.
 
Θα είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους.  Θα είμαστε δίπλα στη διοίκηση με συγκλίνουσες απόψεις για την πρόοδο και ενημέρωση των Ταμείων μας, αλλά και απέναντι με διακριτούς ρόλους και κριτική στάση με γνώμονα πάντα την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων.
 
Οι ασφαλισμένοι θα ενημερώνονται άμεσα για ό,τι τους αφορά, το Σωματείο μας και τα μέλη του θα είναι καθημερινά στη διάθεσή τους με χαμόγελο και προθυμία για να τους εξυπηρετήσουμε.
Οι διοικήσεις των Ταμείων θα έχουν έναν θεσμικό σύμμαχο και τα αρμόδια όργανα στη λειτουργία και οργάνωση των υπηρεσιών τους.
 
Το site του Συλλόγου μας μέσα από την ευχέρεια της ελεύθερης και απρόσκοπτης ενημέρωσης θα μπορεί άμεσα να ενημερώνει τους ασφαλισμένους, τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές.
Είμαστε ήδη στον αέρα σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο που διεξάγονται οι εκλογές στα Ταμεία μας.  Ως πρώτη συμβολή μας, διαθέτουμε το site μας για τις ανακοινώσεις των δύο Ταμείων.
Καλή δύναμη και καλή συνεργασία.
 
Η ΠΔΕ
 
 
 

Τελευταία νέα