ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εκλογές

Διεκδικούμε ξανά την εμπιστοσύνη σας! Τι παραλάβαμε – Τι πετύχαμε – Τι θα κάνουμε

Διεκδικούμε ξανά την εμπιστοσύνη σας! Τι παραλάβαμε – Τι πετύχαμε – Τι θα κάνουμε

Ψηφίζουμε για το Νέο ΤΕΑΥΦΕ! Αλλάξτε τα όλα με την ψήφο σας!

Ψηφίζουμε για το Νέο ΤΕΑΥΦΕ! Αλλάξτε τα όλα με την ψήφο σας!  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ στο ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014 και ενημέρωση για τις υποψηφιότητες

Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ με την υπ' αρ. 206/30/31-10-2014 απόφασή της, προκήρυξε τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ και της Ελεγκτικής...

Επιστολή Ενημέρωσης για την ίδρυση του Σωματείου

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για ίδρυση Σωματείου   Κύριοι, Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα στα Ασφαλιστικά Ταμεία του Φαρμάκου λειτουργεί Σωματείο εργαζομένων - απασχολουμένων με τίτλο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ...
Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης και λοιπές διατάξεις