Επιστολή Ενημέρωσης για την ίδρυση του Σωματείου

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για ίδρυση Σωματείου
 
Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα στα Ασφαλιστικά Ταμεία του Φαρμάκου λειτουργεί Σωματείο εργαζομένων – απασχολουμένων με τίτλο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ” με το διακριτικό τίτλο “ΣΥΑΑΤ-ΦΑΡΜΑΚΟΥ” και αρ. έγκρισης Καταστατικού 468/2014.
Ευελπιστούμε σε μία γόνιμη και ειλικρινή συνεργασία για την ευόδωση των σκοπών των εργαζομένων και των ασφαλισμένων των Ταμείων μας.

 
Με εκτίμηση,
 
Η ΠΔΕ
 
 

Τελευταία νέα