ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για αποτελέσματα των εκλογών στα ταμεία μας ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες στα Ταμεία μας και τα αποτελέσματαέχουν ως εξής: Για το ΤΑΥΦΕ, Ταμείο Εφάπαξ Παροχών, η Ομοσπονδία μας κατέλαβε και τιςπέντε έδρες...

Παράσταση διαμαρτυρίας στις 19/5/2023 για την τοποθέτηση συσκευών γεοεντοπισμού (gps) στα tablet συναδέλφων

Συνάδελφοι, εργαζόμενοι Η εταιρεία KRKA ετοιμάζεται να τοποθετήσει συστήματα γεοεντοπισμού στα tablet των συναδέλφων. Επειδή σε σύντομο χρονικό διάστημα το φαινόμενο θα γενικευθεί και θα έχουμε...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΦΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021
Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης και λοιπές διατάξεις