ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ, με την υπ’ αρ. 206/30/31-10-2014 απόφασή της προκήρυξε εκλογές για τις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014.  Με την ίδια απόφαση συγκαλεί την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για τις 12/11/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο NOVUS (Καρόλου 23 – Πλατεία Καραϊσκάκη, 10437 Αθήνα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.Γενική Ενημέρωση για το ΤΑΥΦΕ
Α) Πεπραγμένα ΠΔΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου 
Β) Προγραμματικοί στόχοι και άξονες 2015-2017
2.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014
 
Βάσει του άρθρου άρθρο 20, παρ. 6 του Καταστατικού «Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.».

 
Για την ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ
 
 Η Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνα Ρετσινά     Ευθύμιος Μακρογιάννης
 
 

Τελευταία νέα