ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Αθήνα, 13-11-2014
Αρ. Πρωτ.: 4

Τον τελευταίο καιρό καταστρατηγείται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου και εμφανίζονται φαινόμενα εκτροπής της δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας.

Ο ΣΥΑΑΤΦ καταγγέλλει την εναπομείνασα 3μελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΑΥΦΕ  η οποία αποτελείται από συνδικαλιστές του χώρου του φαρμάκου (Κωστούρος Κωνσταντίνος- Πρόεδρος , Σταύρος Νουχάκης – Μέλος και Γιώργος Κακαριάρης – Μέλος), για:

 • Καταστρατήγηση Καταστατικού, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & Κώδικα Δεοντολογίας για τη Λειτουργία των Επαγγελματικών Ταμείων
 • Παράνομες Συνεδριάσεις Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
 • Καταστρατήγηση ιεραρχίας
 • Συγκέντρωση εξουσιών στον Πρόεδρο της εναπομείνασας 3μελούς  Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
 • Συζήτηση θεμάτων εκτός Ημερησίας Διάταξης
 • Τοποθέτηση προσωπικού χωρίς  εισήγηση και αξιολόγηση αρμόδιων υπηρεσιών
 • Επικείμενες μεταβολές εργασιακών σχέσεων και μειώσεις  μισθών
 • Προσλήψεις συγγενών
 • Εχθρότητα  κατά υπαλλήλων
 • Απειλές για πειθαρχικές διώξεις υπαλλήλων
 • Επίσης καταγγέλλουμε την άδικη επίθεση που δέχεται ο ιδρυτής του Ταμείου και επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΔΔ, Γεράσιμος Κονιδάρης.

Όλα αυτά οδηγούν σε «εξυγίανση του Ταμείου!!!» από μία 3μελή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία σε 10 ημέρες θα παραδώσει τα ηνία στη νέα Διοίκηση για τα επόμενα 4 χρόνια;

Γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι ότι οι Υπουργικές Αποφάσεις, το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που είναι σε ισχύ και που σκοπό έχουν τη θεσμική θωράκιση του Ταμείου, “καταργούνται” με αποφάσεις της εναπομείνασας 3μελούς Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής;

Αυτό το Ταμείο θέλουμε;

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΥΑΑΤΦ

pdf Η Καταγγελία

Τελευταία νέα