ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΤΑΥΦΕ & ΤΕΑΥΦΕ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Προς:
Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ
Κοιν/ση :
Εργαζόμενοι ΤΕΑΥΦΕ
Εργαζόμενοι ΤΑΥΦΕ
 
ΘΕΜΑ:  Απολύσεις στο ΤΑΥΦΕ & ΤΕΑΥΦΕ
 
 
Αξιότιμοι κύριοι,
 
Σε συνέχεια της υπ’ αρ.πρωτ.16/27-3-2015 επιστολής μας και της σημερινής τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του ΤΕΑΥΦΕ, σας γνωρίζουμε ότι με παρέμβαση του Σωματείου μας, το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ ανέστειλε τις απολύσεις όλων των υπαλλήλων, προκειμένου να εξευρεθεί λύση και να μην απολυθούν οι συνάδελφοι.

Η πρόταση του σωματείου μας είναι οι συνάδελφοι κ.κ. Καραπαναγιώτης Παναγιώτης και Παυλίδης Παναγιώτης να καλύψουν τις θέσεις για την φύλαξη του κτηρίου επί της οδού Μάρνη 22, συνιδιοκτησίας ΤΕΑΥΦΕ & ΤΑΥΦΕ, για να μην απολυθεί κανείς. Να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ότι στην περίπτωση αυτή μειώνεται ακόμα περαιτέρω το κόστος της δαπάνης για αμφότερα τα Ταμεία. 
Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να αναστείλετε άμεσα την απόλυση του κ. Παυλίδη για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 16/27-3-2015 έγγραφό μας και να μας ενημερώσετε σχετικά. Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να κινήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. 
 
Με εκτίμηση,
Για την  ΠΔΕ του ΣΥΑΑΤΦ
 
 
                               Η Πρόεδρος                                  Ο Γεν.Γραμματέας                    
 
         ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                   ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 
 

Τελευταία νέα