Ο ΣΥΑΑΤ-Φ ευθυγραμμίζεται με τις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ επί των διατάξεων για τα Εργασιακά του Σχεδίου Νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο»

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τελευταία νέα