ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ANGELINI

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

01112019 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ANGELINI 1

01112019 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ANGELINI 2

Τελευταία νέα