Θεσμική Συνάντηση των εκπροσώπων της ΠΟΣΙΕΦ-ΣΦΕ & ΠΟΙΕΦ-ΣΕΚ για την υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο του Φαρμάκου

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τελευταία νέα