Ανακοίνωση για αποτελέσματα των εκλογών στα ταμεία μας ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες στα Ταμεία μας και τα αποτελέσματα
έχουν ως εξής:

Για το ΤΑΥΦΕ, Ταμείο Εφάπαξ Παροχών, η Ομοσπονδία μας κατέλαβε και τις
πέντε έδρες στο Δ.Σ, την πρώτη αναπληρωματική έδρα και τις τρεις έδρες στην Ελεγκτική
Επιτροπή.

Για το ΤΕΑΥΦΕ, Ταμείο επικουρικής σύνταξης, η Ομοσπονδία ΠΟΙΕΦΣΕΚ
κατέλαβε και τις πέντε έδρες στο Δ.Σ.

Η Ομοσπονδία μας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, θα στηρίξει και θα
προωθήσει κάθε πρόταση, ενέργεια και δράση προς όφελος των Ταμείων μας ΤΕΑΥΦΕ
και ΤΑΥΦΕ και των ασφαλισμένων.

Για την Ομοσπονδία μας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, νίκησε η
Δημοκρατία και το μέλλον για τα Ταμεία μας μπορεί να προδιαγράφεται ελπιδοφόρο και
αισιόδοξο, αρκεί να τα στηρίξουμε με θεσμικό τρόπο, με δημοκρατική λειτουργία, με
διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση, με ασφάλεια στις παροχές και θωρακίζοντας τη
διαχρονική βιωσιμότητά τους.

Ευχαριστούμε όλους τους ασφαλισμένους που συμμετείχαν στις εκλογές και
συμπορεύθηκαν μαζί μας σε αυτόν τον ωραίο αγώνα στην γιορτή της Δημοκρατίας στις
εκλογές για τα Ταμεία μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ-16-05-2023

Τελευταία νέα