ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΘΩΩΣΗ Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ

                           Τ Α Μ Ε Ι Ο          ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                  Αθήνα, 12/09/2018             ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                             Τ.Α.Υ.Φ.Ε. -  Ν.Π.Ι.Δ.                                               ...
Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης και λοιπές διατάξεις