Η ΝΕΑ ΠΔΕ ΤΟΥ ΣΥΑΑΤ-Φ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ΝΕΑ ΠΔΕ ΤΟΥ ΣΥΑΑΤ-Φ
Μετά την ανασυγκρότησή της στις 30/03/2015

Πρόεδρος:                   Λαμπρινέα Αθανασία
Αντιπρόεδρος:            Γρηγοριάδου Ελένη
Γενικός Γραμματέας:   Λαζαράκης Μιχάλης
Ταμίας:                        Παπαηλίας Στέφανος
Μέλος:                         Λιακοπούλου Ευαγγελία

 

pdf ΠΔΕ του ΣΥΑΑΤΦ

Τελευταία νέα