ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΣ

Η ΝΕΑ ΠΔΕ ΤΟΥ ΣΥΑΑΤ-Φ

Η ΝΕΑ ΠΔΕ ΤΟΥ ΣΥΑΑΤ-ΦΜετά την ανασυγκρότησή της στις 30/03/2015 Πρόεδρος:                   Λαμπρινέα ΑθανασίαΑντιπρόεδρος:        ...
Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης και λοιπές διατάξεις