Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΣΕ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τελευταία νέα