ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σχετικά

Έγγραφο προς Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ

Έγγραφο προς Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ με θέματα:1. Απάντηση στο υπ΄αρ. πρωτ. 3122/17-03-2015 έγγραφο του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ2. Απολύσεις...

Ανακοίνωση για Εκλογές στο ΤΑΥΦΕ

Ανακοίνωση: Εκλογές του πρώτου ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014 στην έδρα του Ταμείου (Χαλκοκονδύλη 56,...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1  Ιδρύεται Ένωση εργαζομένων και απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης ή σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών και...
Συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου έως 31/07/2019
 
2019 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τα όρια συνταξιοδότησης και λοιπές διατάξεις